Home

ExpertiseCentrum rekenen/wiskunde is een groep enthousiaste experts die gekend en erkend is in het herontwerpen en herinrichten van onderwijs rekenen en wiskunde.

Koers

ECRW is een groep experts die gekend en erkend is in het herontwerpen en herinrichten van onderwijs rekenen en wiskunde.
Onderwijs rekenen en wiskunde kenmerkt zich door:

  • Uitgaan van mogelijkheden van leerlingen
  • Ontwikkelen van een onderzoekende houding
  • Multidisciplinaire invalshoek
  • Integreren van technologie

Aanpak

  • Gebaseerd op grondige kennis van (internationale) ontwikkelingen en onderzoek.
  • Werken met en vanuit praktijken en ervaringen van scholen
  • Gericht op inspirerend en aantrekkelijk onderwijs: enthousiasmerend, laagdrempelig, motiverend.
  • Onderwijs verbinden met leefwereld en (toekomstige) beroepspraktijk

Doelgroepen

  • Primaire doelgroep van ECRW bestaat uit scholen, docenten en vakgroepen. Kernactiviteit van ECRW is het herontwerpen en herinrichten van onderwijs in rekenen en wiskunde.
  • Secondaire doelgroepen zijn organisaties, platforms, onderwijsinstellingen zoals SLO, Steunpunt Taal en Rekenen, OCW, NVvW, NVORWO, CvTE, Cito etc. Activiteiten die hieruit voortvloeien hebben altijd een verbinding met de kernactiviteit, direct of indirect.